Tweeps.net-palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

 1. Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen asiakkaan ("käyttäjä") ja Tweeps Oy:n ("Tweeps") välille. Sopimuksen aiheena on Tweeps.net-palvelun käyttöön liittyvät ehdot.

 2. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, palvelun käyttö ei ole sallittua.

 3. Käyttöehtojen hyväksyntä edellyttää, että käyttäjä on joko täysi-ikäinen henkilö, alaikäinen henkilö huoltajansa luvalla tai muu oikeushenkilö kuten yritys. Mikäli käytät palvelua jonkin yrityksen tai muun organisaation edustajana tai puolesta, tulee sinulla olla oikeus hyväksyä nämä ehdot sen puolesta.

 4. Palvelun kautta voi olla mahdollista päästä käyttämään kolmansien osapuolten palveluita, tuotteita ja aineistoja. Tweeps ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista, tuotteista ja aineistoista, vaikka niitä käytettäisiin Tweeps.net-palvelun kautta. Nämä käyttöehdot kattavat mahdollisten kolmansien osapuolten palvelujen, tuotteiden ja aineistojen käytön vain Tweeps.net-palvelussa, eikä asiakas saa käyttää niitä tämän sopimuksen perusteella muissa tarkoituksissa.

 5. Tweeps pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja sekä maksullisten palvelujen hintoja. Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan ehtojen muutokset kulloisellakin käyttökerralla sekä noudattamaan muutoksia välittömästi.

 6. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Tweeps.net-palvelussa tietosuojaselosteen mukaisesti tämän sopimuksen perusteella. Lisäksi annat nämä käyttöehdot hyväksyessäsi nimenomaisen suostumuksen, että käyttämääsi Twitter-käyttäjätunnukseen mahdollisesti liittyviä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin sekä muihin maihin, joissa Twitter-yhtiöllä on toimintaa.

 7. Tätä sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää osapuolten välisellä kirjallisella palvelusopimuksella esimerkiksi maksullisten palvelujen tilauksen yhteydessä. Tällöin osapuolten välinen palvelusopimus on ensisijainen näihin käyttöehtoihin nähden.

2. Määritelmät

 1. "Tweeps.net-palvelu" tai "palvelu" tarkoittaa www-osoitteessa tweeps.net olevaa verkkopalvelua, mukaanlukien kaikkia sen toimintoja.
 2. "Twitter-sisältö" tarkoittaa kaikkea tietoa tai muuta sisältöä missä tahansa muodossa, joka on luotu tai julkaistu Twitter-palvelussa ja esitetty tai ollut muuten saatavissa Tweeps.net-palvelussa. Tällä viitataan esimerkiksi Twitterin käyttäjien tunnuksiin, profiilikuviin, seuraajamääriin, seuraamissuhteisiin, julkaisuihin ("twiitteihin"), kuviin ja videoihin.
 3. "Twitter-käyttäjätiedoilla" tarkoitetaan tietoja, joista käy ilmi yhden tai useamman Twitter-käyttäjän nimi, käyttäjätunnus, siihen liittyviä tunnuslukuja ja/tai tietoja Twitter-käyttäjien välisistä seuraamissuhteista.
 4. "Ladattu aineisto" tarkoittaa mitä tahansa Tweeps.net-palvelusta ladattua tai muulla tavalla tallennettua tietoa tai sisältöä, joka sisältää tai jonka koostamisessa on käytetty osana Twitter-sisältöä.
 5. "Rekisteröitymisellä tai kirjautumisella" tarkoitetaan Tweeps.net-palvelun toimintoja, joissa käyttäjä joko luo kirjautumisen mahdollistavan käyttäjätunnuksen tai kirjautuu palveluun käyttäen Twitter-käyttäjätunnusta.
 6. "Maksullisilla palveluilla ja sisällöillä" tarkoitetaan palvelun toimintoja ja näytettäviä tai ladattavia aineistoja, joiden käyttö edellyttää etukäteistä tilausta tai maksua.

3. Kirjautuminen ja Twitter-käyttäjätunnus

 1. Osa Tweeps.net-palvelun toiminnoista on käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai kirjautumista. Nämä käyttöehdot koskevat palvelun käyttöä kaikissa tapauksissa.
 2. Mikäli rekisteröidyt tai kirjaudut Tweeps.net-palveluun, olet vastuussa tunnuksen ja salasanan suojaamisesta luvattomalta käytöltä. Voit antaa ne vain sellaisen henkilön tai tahon käyttöön, joka sitoutuu näiden käyttöehtojen noudattamiseen.
 3. Saa käytttää palveluun kirjautumisessa vain hallinnassasi olevaa Twitter-käyttäjätunnusta tai jonka käyttöön sinulla on lupa.
 4. Mikäli kirjaudut Tweeps.net-palveluun Twitter-käyttäjätunnuksella, annat Tweepsille seuraavat luvat:
  - välittää tietojasi Twitterille (esimerkiksi tunnuksesi ja tekemäsi haut),
  - säilyttää Twitter-kirjautumiseesi liittyvät tiedot (salasanaasi emme säilytä, eikä se tule tietoomme),
  - käyttää Twitter-käyttäjätunnustasi Twitterin ohjelmistorajapinnassa Twitter-sisältöjen hakuun,
  - säilyttää näin haetut Twitter-sisällöt palvelussa muiden Tweeps.net-palvelun käyttäjien saatavissa huomioiden Twitter-sisältöjen julkisuus ja mahdolliset rajoitukset.
 5. Tweeps.net-palvelun toiminnot ja palvelussa näkemäsi Twitter-sisällöt voivat riippua Twitter-käyttäjätunnukseesi liittyvistä asetuksista ja rajoituksista. Et esimerkiksi voi nähdä Tweeps.net-palvelussa kaikkia tietoja käyttäjistä, jotka ovat estäneet sinut Twitterissä.
 6. Saat käyttää palvelua usealla eri Twitter-käyttäjätunnuksella, mutta et saa siten kiertää palvelun tai Twitter-rajapinnan rajoituksia.
 7. Emme luovuta Twitter-käyttäjätunnuksesi ei-julkisia tietoja muille käyttäjille tai tahoille. Voimme julkaista julkiset profiilitietosi (esimerkiksi nimen, tunnuksen, profiilikuvan ja kuvaustekstin).
 8. Mikäli käyttämäsi Twitter-käyttäjätunnus on poistettu tai jäädytetty, et voi enää kirjautua sillä Tweeps.net-palveluun.

4. Käyttöoikeus palveluun

 1. Tweeps antaa käyttäjälle rajoitetun ja peruutettavissa olevan ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Tweeps.net-palveluun.
 2. Palvelun toiminnot, sisällöt ja sisältöjen julkisuus voivat muuttua. Tweeps ei vastaa palvelun sisällöllisestä tarjonnasta eikä ole velvollinen toimittamaan palvelun aiempia sisältöjä uudelleen saataville.
 3. Käyttäjä huolehtii siitä, että hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmistot ja verkkoyhteydet soveltuvat Tweeps.net-palvelun käyttöön, eivätkä aiheuta palvelulle tavallisesta poikkeavaa kuormitusta tai muuta vahinkoa.
 4. Tweeps voi sulkea toistaiseksi tai estää käyttäjän pääsyn palveluun, mikäli käyttäjä rikkoo osapuolten välisen sopimuksen ehtoja tai muusta syystä.
 5. Käyttäessäsi palvelua hyväksyt, että voimme julkaista palvelun käytöstä syntyviä tietoja, mukaanlukien niistä koostettuja tilastoja, yhteenvetoja ja muita johdannaisteoksia.
 6. Et saa luovuttaa tilaamiasi tai ostamiasi maksullisia palveluja ja sisältöjä muiden käyttöön.

5. Sallittu käyttö

 1. Tweeps.net-palvelu on tarkoitettu Twitter-käyttäjien analysoimiseen, tilastollisten koosteiden tekemiseen Twitter-käyttäjistä ja niiden seurantaan.
 2. Palvelun kautta saatavissa olevia Twitter-sisältöjä saa käyttää vain Twitterin käyttöehtojen ja kehittäjäehtojen mukaisesti.
 3. Palvelun koostamia tilastoja ja kuvaajia saa ladata sekä julkaista lähde ja ajankohta mainiten.
 4. Mikäli ladattu aineisto sisältää Twitter-käyttäjätietoja (jotka saattavat sisältää henkilötietoja), saat käyttää niitä ainoastaan henkilökohtaisiin tai kotitalouttasi koskeviin tarkoituksiin, tai sinulla tulee olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste sen tallentamiselle ja käytölle, sekä vastaat siitä rekisterinpitäjän ominaisuudessa.

6. Kielletty käyttö

 1. Palvelua ei saa käyttää Twitter-käyttäjien häirintään, kiusaamiseen tai muuten yksittäisen henkilön tai ihmisjoukon laillisten oikeuksien loukkaamiseen.
 2. Palvelun kautta saatavia Twitter-sisältöjä ei saa käyttää tavalla, jonka voi kohtuudella olettaa olevan ristiriidassa Twitter-käyttäjien yksityisyyden kanssa.
 3. Palvelua ei saa käyttää analyysiin tai tutkimukseen, jonka tarkoitus on yksittäisiä henkilöitä tai ihmisryhmiä syrjivä tai muulla tavalla laiton.
 4. Palvelua ei saa käyttää myöskään seuraaviin tarkoituksiin:
  - valvontaan tai tiedusteluun,
  - arkaluontoisten tapahtumien kuten mielenosoitusten tai yhteisöjen kokoontumisten seuraamiseen,
  - kohdentamiseen, segmentoimiseen tai profilointiin perustuen terveyteen (ml. raskaus), taloudelliseen asemaan, poliittiseen suuntautumiseen, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, rodulliseen tai etniseen alkuperään, sukupuolielämään tai seksuaalisuuteen, ay-jäsenyyteen, väitettyyn tai todelliseen rikokseen, tai muuhun arkaluontoiseen henkilötietoon, jonka käsittelyä on rajoitettu lailla.
 5. Palvelua ei saa käyttää hallinnon tekemään kansalaisiin kohdistettuun valvontaan, eikä palvelusta ladattuja aineistoja saa luovuttaa tahoille, joiden ensisijainen tehtävä on valvonnan tekeminen tai tiedustelu.
 6. Palvelun käyttörajoitusten kiertäminen ja toimintojen ohjelmallinen manipulointi (mukaanlukien ns. screen scraping) ovat kiellettyjä.
 7. Et saa yrittää kopioida, muokata, luoda johdannaisteoksia, kehystää, peilata, julkaista uudelleen tai ladata Tweeps.net-palvelua joko kokonaan tai osia siitä missään muodossa tai millä tahansa tavalla, joka ei ole palvelun ilmeinen käyttötarkoitus.